Projektstyrning med BPMS

Projektstyrning eller projektledning är det arbete som ska utföras praktiskt vid styrningen av ett projekt av någon ledare. Vanligtvis så använder de som ägnar sig åt detta av någon slags projektstyrningsmodell, vilket är den metod man använder under arbetets process.

Historia

Historiskt sett så har projektstyrning haft ett större fokus på just planering och styrning av diverse arbeten. Den visar hög variation och låg upprepning, till skillnad från den klassiska massproduktionen. Det krävdes alltså nya arbetssätt för att kunna uppnå effektivitet.

Projektstyrning utvecklades av USA:s försvarsdepartement under kalla kriget. Den uppfanns i synnerhet efter sputnikkrisen, som är den kris som uppstod den 4 oktober 1957 när Sovjetunionen satte världens första satellit, Sputnik 1, i omloppsbana runt jorden. Allt detta resulterade sedan i att rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen sattes igång. Målet med projektstyrning var att uppnå en större kontroll över processen. Man ville speciellt minska den långa tiden som det tog mellan att ett projekt hade beställts tills det var klart.

Projektstyrningsmetoder

Det finns ett specifikt projekt som har fått äran att stå som ett exempel för de fördelar som finns inom projektstyrning, och det är ett projekt vid namn Polarisprojektet som är en ballistisk robot med kärnvapenstridsspetsar. Den utvecklades faktiskt med hjälp av PERT (Program Evaluation and Review Technique). En liknande styrmodell som liknar är CPM, och den utvecklades ungefär samtidigt.

Några andra exempel på projektstyrningsmetoder är PRINCE2 som har sitt ursprung i Storbritannien, PROPS som utvecklades av Ericsson år 1987, PPS, eller Praktiskt ProjektStyrning, som är skapad av Tieto, RUP, som står för Rational Unified Process och är känd som en projektstyrningsmodell inom mjukvaruutveckling, POLOYAS METOD som består av fyra faser av problemlösning, och Wenells projektmodell, som i stora drag är en svensk modell. Det finns givetvis fler, men dessa var i alla fall några exempel.