Rekrytering

Ibland så kan man behöva hjälp med att finna rätt person fören tjänst och för företaget. Det kan handla om att man som chef eller företag inte har en avdelning som har hand om rekrytering, såsom HR, eller att man inte har tid att ta tag i en rekryteringsprocess på egen hand. Därför kan ett specialiserat företag inom rekrytering vara helt rätt val.

Att ta hjälp av ett företag som arbetar med rekrytering kan innebära att man både sparar tid och pengar. Dels för att man lyckas outsourca själva processen men också för att det kan vara kostsamt att själv behöva finna rätt personal. Rekryteringsfirmor är specialiserade inom området och kan optimera själva rekryteringen. Vidare så kan dessa företag också guida när det gäller val av individer.

Hur fungerar rekrytering?

Att rekrytera innebär att man måste ha förståelse och kunskap för vad det är för typ av tjänst som ska tillsättas. Som rekryterare måste man ha denna grund klar för sig för att kunna skanna igenom olika CV och genomföra intervjuer med ett visst syfte. En rekryterares ska kunna sålla bland de sökande personerna till ett specifikt jobb för att hitta den mest lämpliga personen.

Hur går en rekryteringsprocess till?

Oftast börjar processen med en analys av det jobb som man söker en kandidat till. På så sätt förstår rekryteraren de arbetsuppgifter som kandidaterna skall kunna utföra. Vidare så skrivs en annons som läggs ut på olika jobbsajter. Sedan sker ett urval, främst via att läsa olika CV:n och genomföra telefonintervjuer. Nästa steg handlar om själva intervjun som rekryteraren genomför.

Hur kan man ta hjälp av rekryteringsföretag?

Om man driver ett eget bolag, men känner att man inte har så bra koll på hur man anställer rätt individer så kan ett rekryteringsföretag vara rätt väg för att anlita personal. På så sätt kommer hela processen att skötas av specialiserade personer inom området som har spetskompetens för just rekrytering, och där ett urval kandidater plockas fram för att till slut kunna tillsätta tjänsten.