Projektledare

En projektledare är en viktig roll som går ut på att man ska styra, koordinera, och leda de aktiviteter och funktioner som inkluderas i ett projekt. Det som ingår i rollen är att stämma av projektets olika delar, men också rapporterna till styrgruppen. Dessutom så måste projektledaren se till så att saker och ting görs och att allting är som det ska.

Uppgifter

Projektledaren har givetvis hjälp under processen. Oftast så består denna hjälp av folk som är specialister inom specifika områden, som exempelvis IT-konsulter, ingenjörer, ekonomer och inköpare. Egentligen så har de flesta personerna som leder ett projekt inte den formella titeln “projektledare”, utan istället så utgör ens ledarförmåga bara en del av vad som krävs för yrket. Projektets ledare ska se till så att projektet uppnår de mål som är uppställda inom tidsramarna som har bestämts, men också att projektet uppnår den kvalitet och ekonomi som har uppställts. Till hjälp så använder man sig av tidsplaner som har milstolpar, kontrollplaner, riskanalyser, och ekonomiuppföljningar.

Projektstyrningsmodeller

En projektstyrningsmodell fungerar som en slags modell av arbetet som ska ske inom ett projekt och som fokuserar på konkreta lösningar vars syfte är att förutsäga, bryta ner, tidsbestämma, och strukturera ett projekts skeende.

Historiskt sett utvecklades de första projektstyrningsmodellerna under kalla kriget av USA:s försvarsdepartement. De skapades efter sputnikkrisen, som då var namnet på den kris som uppstod den 4 oktober 1957 när Sovjetunionen satte världens första satellit, alltså Sputnik 1, i omloppsbana runt jorden. Allt detta resulterade i att en rymdkapplöpning mellan USA och Sovjetunionen sattes igång. Målet med dessa projektstyrningsmodeller var att man skulle försöka uppnå en hög planering, utvärdering, styrbarhet, och kontroll av stora försvarsprojekt.

En projektledare bör känna till olika projektstyrningsmodeller då man ska arbeta efter dem. Till sist så har en ledare även uppgiften att engagera och motivera projektets medlemmar.