Förenkla eventet med fällbara stolar

Att anordna event är en rolig och mångsidig utmaning. Det kan röra sig om allt från fester, bröllop och möten till produktlanseringar och andra presentationer. För att ett event ska bli lyckat för alla inblandade är det mycket som ska stämma. Tid, plats, lokal, förtäring och tidsplanering spelar alla en stor roll i hur slutresultatet blir. Här kommer din roll som organisatör och projektledare in.

Utgå från målgruppen

När du börjar planera ditt event bör du utgå från vilken målgrupp du bjuder in samt syftet med eventet. Är det en grupp privatpersoner eller är det ett yrkesmässigt event? Ska det ”enbart” vara trevligt eller förväntas det en specifik dagordning? Gör du detta privat eller i egenskap av professionell eventplanerare? Är eventet förknippat med en specifik måltid så att deltagarna förväntar sig att bli mätta?

Vikten av flexibilitet

Även möblemanget för ditt event är såklart en viktig aspekt. Ett tips för att förenkla för dig som arrangerar och kunna vara mer flexibel med ytan är att använda dig av fällbara stolar. De kan enkelt placeras ut och sedan ställas undan efter behov om ni exempelvis vill fortsätta med mingel, lekar eller dans. Satsa dock här på ergonomiska produkter av hög kvalitet för att säkerställa deltagarnas komfort.