Hälsokontroll

Ibland händer det att man måste besöka hälsocentralen för att få behandling för en specifik åkomma. Då vet man ofta ungefär vad man har att förvänta sig i kontakt med vården och det är ofta man själv som patient som bokar tid till en hälsocentral. Andra gånger kan det hända att man erbjuds möjlighet till hälsokontroll. Då kommer det ofta en kallelse från hälsocentralen och du som patient kanske blir fundersam över varför du kallats in till hälsokontroll. Vad går undersökningen ut på och vad kan du förvänta dig under besöket? Det är några vanliga frågor som du som patient kanske frågar dig själv när en kallelse kommer.

Vad är syftet med en hälsokontroll?

Hälsokontroller är preventiva undersökningar som syftar till att undersöka patientens allmänna hälsa. Till skillnad från självmant bokade besök till hälsocentralen ger hälsokontrollen en allmängiltig bild av patientens tillstånd istället för att rikta in sig på en specifik existerande åkomma. Undersökningen fokuserar på faktorer som exempelvis kondition, livsstil, vikt, kroppstyp, blodtryck och patientens egen utsago om eventuella upplevda besvär. I Sverige erbjuds personer som uppnått en viss ålder en hälsokontroll men en hälsokontroll kan också bokas självmant av patienten om det exempelvis finns ökad risk att drabbas av någon specifik sjukdom. Hälsokontroller betalas av patienten själv och avgifterna är inte högkostnadsgrundande.

Vad händer under besöket?

När man kallas till hälsokontroll av sjukvården får man tid till två besök. Det första besöket är till för provtagning, då man tar blodprov och blodtryck, mäter midjemått och väger patienten. För proverna bör patienten vara fastande, alltså instrueras patienten att inte äta något på morgonen för besöket. Vid det första besöket fyller man också i ett formulär gällande vanor och hälsa. Detta besök tar ungefär två timmar. Det andra besöket är ett samtal kring prov- och enkätsvaren. Syftet är att identifiera eventuella riskfaktorer i hälsoläget och hitta fungerande preventiva lösningar för patienten. Detta samtal tar på sin höjd en timme.