Projektstyrningsmodeller

En projektstyrningsmodell är en slags modell av arbetet inom ett projekt som ska föregå och som är inriktat mot lösningar som är konkreta och vars syfte är att bryta ner, förutsäga, strukturera, och tidsbestämma ett projekts skeende.

Historia

De absolut första projektstyrningsmodellerna utvecklades faktiskt under kalla kriget av USA:s försvarsdepartement. De utvecklades i synnerhet efter sputnikkrisen som var namnet på den kris som uppstod när Sovjetunionen satte Sputnik 1, världens första satellit, i omloppsbana runt jorden den 4 oktober 1957. Krisen resulterade i att rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen startade. Målet med projektstyrningsmodellerna var att man skulle uppnå en hög planering, styrbarhet, utvärdering och kontroll av stora försvarsprojekt.

I samband med detta så uppfanns även PERT (Program Evaluation and Review Technique), som är en projektstyrningsmodell, som sedan följdes av WBS (Work Breakdown Structure).

Projektstyrningsmodeller introducerades faktiskt i Sverige när försvaret inspirerades av WBS och PERT, men numera så är de även väldigt populära inom näringslivet, t.ex. inom lån- och finansbranschen.

Projektstyrning

Projektstyrning eller projektledning är det jobb som utförs praktiskt och som uträttas av någon ledare vid styrningen av själva projektet. De är de som oftast använder sig av projektstyrningsmodeller för att göra arbetet enklare. Ägnar man sig åt sådana saker så är det trots allt alltid lättare att ha en slags metod att utgå från.

Detta område har, traditionellt sett, haft ett fokus på styrning och planering av just projektarbete. Till skillnad från den klassiska massproduktionen så visar det hög variation och låg repetivitet. Det krävdes då helt nya arbetssätt för att kunna uppnå någon slags effektivitet.

Det finns ett projekt som har fått stå som ett exempel för de fördelar inom projektstyrning, och det är Polarisprojektet, vilket är en ballistisk robot som har kärnvapenstridsspetsar. Den utvecklades faktiskt med hjälp av PERT. En annan styrmodell som liknar är CPM som utvecklades ungefär samtidigt.