Anlita in revisor lokalt på din ort

Om du behöver anlita en revisor är det en stor fördel att anlita någon i närheten till ditt företag. Revision låter både lite tråkigt och för en del till och med skrämmande. Så behöver det inte alls vara. Din revisor står nämligen för den yttersta kompetensen vad gäller räkenskaper och vilka lagar som reglerar hur din bokföring ska skötas. Det är en tillgång som du ska beakta.

Vilka företag ska ha en revisor?

Alla företag behöver inte ha en revisor. Små företag med en omslutning under 1,5 miljoner på årsbasis eller med högst tre anställda är undantagna från kravet på att ha en revisor. Det är viktigt att ha åtskillnad på revisor och bokföring, det är två vitt skilda saker. Bokföringen sker löpande och sköts av dig själv eller av en bokföringsbyrå. En revisor arbetar fristående från företaget och har en kontrollerande funktion.

Välj revisor

Om du har bestämt dig för att anlita en revisor eller om lagen förpliktar det ska du söka rätt på någon som svarar mot dina behov. Det finns godkända och auktoriserade revisorer överallt i landet och inte minst i Stockholm. De godkända har en lite enklare examen men gemensamt för dessa båda kategorier är att de verkar oberoende från ditt företag. En revisionsberättelse är ett kvitto på hur ditt företag har skötts.